Vitajte
Zavolajte nám

+421 911 194 158

Napíšte nám

consultant@zstrategy.sk

Časté otázky

Časté otázky a odpovede

Máte dodatočné otázky?

V prípade, že máte otázky a nenašli ste na ne odpoveď na našej stránke, neváhajte a kontaktujte nás telefonicky alebo emailom. Radi vám ich zodpovieme.
 • Čo si potrebujem pripraviť na prvú konzultáciu?
  Samozrejme si v prvej rade pripravte otázky, ktoré vás trápia. Je vhodné si pripomenúť alebo pripraviť podnikateľský zámer. Čo chcete svojim podnikaním svetu priniesť, čo od podnikania očakávate. Kto je váš zákazník – ako ho definujete? Pripravte si dáta finančného aj nefinančného charakteru. Kde sa nachádzate dnes a čo by ste chceli dosiahnuť.
 • Čo je výstupom prvej konzultácie?
  Na prvej konzultácii si zmapujeme aktuálnu situáciu a popíšeme situáciu kam sa chceme dostať. V hrubom náčrte si pomenujeme kroky, ktoré musíme urobiť. Navrhneme postup či už vzájomnej spolupráce alebo vaše samostatné kroky.
 • Koľko konzultácií je potrebných na dosiahnutie môjho cieľa?
  Počet konzultácií potrebných na dosiahnutie cieľa je veľmi individuálny. Záleží od konkrétnej situácie a rozsahu zmeny. Počet konzultácií a rozsah spolupráce je výsledkom prvej konzultácie.
 • Akou formou prebiehajú konzultácie?
  Konzultácie môžu prebiehať rôznou formou, záleží od toho ktorá vám najviac vyhovuje.

  - Online konzultácia cez videohovor
  - Osobné stretnutie v mojej kancelárii v Bratislave
  - Osobné stretnutie vo vašej prevádzke na západnom Slovensku. Pri dlhodobejšej spolupráci je možné konzultáciu dohodnúť v rámci celého Slovenska.
 • Čo je výstupom Poradenstva, ako dlho prebieha?
  V rámci konzultácii v službe Poradenstvo pripravím vstupnú analýzu, analýzu rizík, definujem potenciál a kroky potrebné k dosiahnutiu cieľa. Výstupom je pripravený plán úloh. Samotné vykonanie a plnenie úloh si následne zákazník realizuje sám. Rozsah a dĺžka poradenstva je veľmi individuálna a záleží od zložitosti riešenej otázky alebo zmeny. V priemere sa poradenstvo pohybuje v rozsahu 2x2hodiny na jednu tému.
 • Čo je výstupom Mentoringu, ako dlho prebieha?
  Po vykonaní vstupnej analýzy, analýzy rizík a definícii potenciálu získavate v  službe Mentoring podporu mentora počas zavádzania zmien a plnenia jednotlivých úloh. Spolu s mentorom napríklad rozdeľujete úlohy v organizácii, delegujete, vyberáte subdodávateľov, pripravujete texty,... Dĺžka trvania mentoringu je individuálna a predpokladaná dĺžka je stanovená po prvej úvodnej konzultácii.
 • Čo je výstupom Komplexného balíka, ako dlho prebieha?
  Komplexný balík obsahuje aktívnu účasť poradcu/mentora na plnení úloh na dosiahnutie zmeny, stanovených na základe vstupnej analýzy, analýzy rizík a definície potenciálu. Dĺžka trvania komplexného balíku, čiže komplexnej zmeny je individuálna. Dĺžka trvania je stanovená spolu s cenovou kalkuláciou na základe vstupnej analýzy a dohodnutých cieľov.
 • Aká je cena Mentoringu?
  Cena Mentoringu je stanovená individuálne na základe vstupnej analýzy a dohodnutých cieľov. Cena za služby mentoringu je stanovená hodinovou sadzbou.
 • Aká je cena Komplexného balíka?
  Cena Komplexného balíka je stanovená individuálne na základe vstupnej analýzy a dohodnutých cieľov a úloh. Cenová ponuka je stanovená za celý komplexný projekt.